PRIVATPOLITIK

Med tanke på de kommande förändringarna i lagen om skydd av personuppgifter i samband med ikraftträdandet av förordningen Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. om dataskydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (allmänna förordningen dataskydd) (EGT. L. 2016. nr 119 s.1, ytterligare RODO, inser beviljats ​​dig på grundval av art. 13 RODO rätt till information , presenterar vi dig innehållet i klausulen om personuppgifter.

MPrestige Patryk Makurat – webbshop www.mprestige.se – behandlar de personuppgifter som lämnas av dig som kan vara för din representant, ägare eller anställda. Informationsklausul för personuppgifteradministratören:

* • Administratören av dina personuppgifter är MPrestige Patryk Makurat med sitt säte i Słupia pod Kępnem (63-604), ul. Słoneczna 58. För att kontakta oss, skicka ett meddelande till e-post: office@mprestige.se

* • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna betjäna och genomföra order och för redovisning och skattemässiga ändamål.

* • Mottagare av personuppgifter betjänar administratören: budfirma, leverantör och externa bokföringstjänster.

*. Personlig information (såsom namn, efternamn, e-postadress) som ges i samband med att publicera kommentarer till artiklar, produkter och annat material med anknytning till butiken mprestige.se är tillgängliga för alla besökare till sidan som innehåller data. Vi har inte möjlighet att skydda dig mot privatpersoner eller företag som använder dessa uppgifter för att skicka dig ospecificerad information. Därför är dessa uppgifter inte föremål för sekretesspolicy.

* .Privatpolitik gäller inte webbplatser och företag vars kontaktuppgifter finns på butikswebbplatser eller i e-post.

* • Data lagras i tid som krävs för att uppnå målet, i högst 3 år (data som används för att betjäna och behandla ordern) och 6 år (faktureringsinformation).

* • Du har rätt att få tillgång till sina uppgifter, rättelse, utplåning, begränsningar bearbetning, att invända mot deras behandling, rätten att överföra data, samt rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Personuppgifter behandlas på grundval av konst. 6 punkt 1 lit. b) och f) RODO.

Uteslutning av ansvar

MPrestige.se-butiken och dess redaktionspersonal tar inget ansvar för publicerade annonser. Köparen bör vara försiktig när han svarar annonsen. Visserligen lägger vi stor vikt vid att annonsörer som publicerar sina annonser här är trovärdiga, men vi kan inte vara ansvariga för deras handlingar.

Genom att läsa, surfa eller använda nätbutiken MPrestige.se accepterar du reglerna i sekretesspolicyn. Som ägare till MPrestige.se butiken förbehåller vi oss rätten att ändra personuppgiftspolicyen. Alla som använder MPrestige.se-butiken på något sätt omfattas av gällande sekretesspolicy.

När du använder MPrestige.se butiken kan du bli ombedd att lämna några av dina personuppgifter genom att fylla i ett formulär eller på annat sätt. De uppgifter du kommer att bli ombedd är i de flesta fall namn och e-postadress. När det gäller beställningsformulär kommer du att bli ombedd att lämna fullständiga personuppgifter. Vi behöver endast de uppgifter som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Underlåtenhet att tillhandahålla nödvändiga uppgifter kommer att blockera den aktivitet som uppgifterna avser.

 

Cookies policy

Följande cookie policy mönster är skyddad av upphovsrätt som IAB Polen har rätt till.

källa: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 

 1. Webbplatsen samlar inte automatiskt information, förutom information som finns i cookiefiler.
 2. Kakor (så kallade “cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på webbplatsens slutanvändare och är avsedda att använda webbplatsens webbplatser. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen från vilken de kommer, deras lagringstid på slutanordningen och ett unikt nummer.
 3. enhet avslutningsanordning zamieszczającym tjänsten enhet cookies och tillgång till dem är operatör av tjänsten MPrestige Patryk Makurat baserad i Słupia pod Kępnem (63-604), ul. Słoneczna 58
 4. Kakor används för att:
 5. a) Anpassa innehållet på webbsidorna till användarens preferenser och optimera användningen av webbplatser; I synnerhet tillåter dessa filer att erkänna webbplatsens användare och visa webbplatsen korrekt, anpassad efter hans individuella behov.
 6. b) skapa statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsanvändare använder webbplatser, vilket möjliggör förbättring av deras struktur och innehåll,
 7. c) behålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver skriva in hans inloggning och lösenord på alla undersidor på webbplatsen;
 8. Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: session cookies och ihållande cookies. Session-cookies är tillfälliga filer som lagras på användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). Hållbara cookies lagras på Användarens enhet för den tid som anges i cookiefilparametrarna eller tills de raderas av användaren.
 9. Webbplatsen använder följande typer av cookies:
 10. a) “nödvändiga” cookies, vilket möjliggör användning av tjänster tillgängliga på webbplatsen, t ex autentiseringskakor som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen
 11. b) Kakor som används för att säkerställa säkerhet, till exempel används för att upptäcka bedrägerier inom autentisering på webbplatsen.
 12. c) “prestanda” -kakor, vilket möjliggör insamling av information om användningen av webbsidor;
 13. d) “funktionella” cookies, aktivera “komma ihåg” inställningarna valda av användaren och personligt interface, t ex i termer av språk eller region från vilken användaren teckenstorlek, utseende, hemsida, etc..;
 14. e) “annonsering” -kakor, så att användarna kan tillhandahålla reklaminnehåll mer skräddarsydd för sina intressen.
 15. I många fall tillåter programvaran som används för att bläddra till webbplatser (webbläsare) som standard lagring av cookies på användarens slutanordning. Webbplats Användare kan när som helst ändra sina cookieinställningar. Dessa inställningar kan speciellt ändras så att den automatiska hanteringen av kakor blockeras i webbläsarens inställningar eller informerar dem om varje inmatning i webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera cookies finns i inställningarna för programvaran (webbläsare).
 16. Webbplatsoperatören informerar om att begränsningar av användningen av cookies kan påverka några av de funktioner som finns på webbplatsen.
 17. Kakor placerade på webbplatsens användares slutanordning kan också användas av annonsörer och samarbetspartners som samarbetar med webbplatsoperatören.
 18. Mer information om cookies finns på http://wszystkoociasteczkach.pl eller i avsnittet “Hjälp” i webbläsarens meny.